himalaya-logo.png
snow-tank.png

SNOW

173,200 THB.

snow-tank.png
gravel-tank.png
sleet-tank.png
rock-red-tank.png
lake-blue-tank.png
granite-tank.png

SNOW
173,200 THB.

GLAVEL GREY
173,200 THB.

SLEET
173,200 THB.

ROCK RED
173,200 THB.

LAKE BLUE
173,200 THB.

GRANITE
173,200 THB.

versatile-performance.jpg
himalaya-logo.png
the-story (1).jpg

เรื่องราว

หิมาลายันคือผลลัพธ์จากหลายทศวรรษแห่งการเดินทางสำรวจบนเส้นทางที่ท้าทายที่สุดนับพันกิโลเมตร และอีกหลายปีกับการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ที่ตอบสนองการใช้งานบนเทือกเขาสูง โดยหิมาลายันนับเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกของเราที่รองรับการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์และหลากหลาย นี่คือเรื่องราวที่มันถูกสร้างขึ้นให้แข็งแกร่ง ทนทาน อเนกประสงค์ และตอบโจทย์ได้ในทุกเส้นทาง

tour-minded-design.jpg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

GALLERY

1/1