ปกป้องเบาะนั่งของผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากความเสียหายเพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยวัสดุครอบเบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่

                               ครอบเบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

                               MODEL

                                (66) 080 100 8881

                                (66) 02 408 9833

                                © ROYAL ENFIELD PRARAM 5