ชุดครอบท่อไอดีแบบพ่นสี แทนที่แบบผิวด้านดั้งเดิม สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรูปลักษณ์ดุดัน

                 ชุดครอบท่อไอดี

                 MODEL

                  (66) 080 100 8881

                  (66) 02 408 9833

                  © ROYAL ENFIELD PRARAM 5