เพิ่มสไตล์ที่โดดเด่นด้วยนวมหุ้มแฮนด์ บุด้วยโฟมและหุ้มชั้นนอกพร้อมประทับแบรนด์

           นวมหุ้มแฮนด์

           MODEL

            © ROYAL ENFIELD PRARAM 5