เพิ่มสไตล์ที่โดดเด่นด้วยนวมหุ้มแฮนด์ บุด้วยโฟมและหุ้มชั้นนอกพร้อมประทับแบรนด์

           นวมหุ้มแฮนด์

           MODEL

            (66) 080 100 8881

            (66) 02 408 9833

            © ROYAL ENFIELD PRARAM 5