เพิ่มความสะดวกสบายและสไตล์ที่โดดเด่นให้ธันเดอร์เบิร์ดของคุณด้วยพนักพิงบุนวมซิกเนเจอร์ที่เป็นแบบเดียวกับพนักพิงมาตรฐาน จึงสามารถติดตั้งกับราวติดตั้งเดิมในรถธันเดอร์เบิร์ดเพื่อความสวยงามที่แตกต่าง โดยมีโลโก้อยู่ที่ด้านหลัง

    พนักพิงบุนวมซิกเนเจอร์

    MODEL
      Moto Group บริษัทในเครือ.png

      © ROYAL ENFIELD PRARAM 5