เพิ่มความสะดวกสบายและสไตล์ที่โดดเด่นให้ธันเดอร์เบิร์ดของคุณด้วยพนักพิงบุนวมซิกเนเจอร์ที่เป็นแบบเดียวกับพนักพิงมาตรฐาน จึงสามารถติดตั้งกับราวติดตั้งเดิมในรถธันเดอร์เบิร์ดเพื่อความสวยงามที่แตกต่าง โดยมีโลโก้อยู่ที่ด้านหลัง

  พนักพิงบุนวมซิกเนเจอร์

  MODEL

   (66) 080 100 8881

   (66) 02 408 9833

   © ROYAL ENFIELD PRARAM 5