top of page

สะดวกสบายและมีสไตล์ เบาะทัวริ่งสำหรับผู้โดยสารเข้ากันดีกับเบาะสำหรับผู้ขับขี่ การใช้เทคโนโลยี 3D ทำให้มีการกระจายน้ำหนักอย่างสมดุลเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายขณะขับขี่ทางไกล พร้อมมีการเดินตะเข็บบุนวมและประทับแบรนด์รอยัล เอนฟิลด์ที่ด้านหลัง

    เบาะทัวริ่งสำหรับผู้โดยสาร

      bottom of page