top of page

ทุกอาชีพมีสิทธิ์ออกรถได้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?


ทุกอาชีพมีสิทธิ์ออกรถได้ : โดยเอกสารที่ทางไฟแนนซ์มักจะขอ สำหรับอาชีพกลุ่มอิสระ จะเน้นเอกสารแสดงรายรับต่อเนื่องเช่น Statement แบงค์ของบัญชีผู้ชื้อ และรูปถ่ายหน้าร้าน หน้าไซต์งาน หรือหน้าเพจเฟชบุ๊ค หรือเว็บไซต์

อายุทำเรื่องกู้ : ขั้นต่ำต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และทำงานบริษัทหรือทำงานประจำ

ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง : 1-3 วันทำการ

**ออกรถกับ "Royal Enfield Praram 5 " จัดไฟแนนซ์ให้ฟรี ไม่คิดค่าบริการ บริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่

*เอกสารในการจัดไฟแนนซ์**

1. พนักงานประจำ - บัตรประชาชนตัวจริง

- ทะเบียนบ้าน - สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน [statement]

- เอกสารการเงินอย่างใดอย่างนึง (สลิปเงินเดือนล่าสุด/ใบรับรองเงินเดือน)

2. วินมอเตอร์ไซค์ - บัตรประชาชนตัวจริง - ทะเบียนบ้าน - ใบขับขี่สาธารณะ - เสื้อวิน - สำเนารถ - สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน [statement] *ถ้ามี

3. TAXI - บัตรประชาชนตัวจริง - ทะเบียนบ้าน - บัตรประจำตัว TAXI - ใบขับขี่สาธารณะ - สำเนารถ - สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน [statement] *ถ้ามี 4. ค้าขาย ( ขายสินค้า ขายอาหาร หรือขายของตามตลาดนัด ตลาดสด ) - บัตรประชาชนตัวจริง - ทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายหน้าร้าน / หลักฐานการเช่าที่ หรือ ใบเสร็จต่างๆมี่เกี่ยวข้อง - สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน [statement]

*คุณจะต้องรู้ถึงจำนวนรายได้ต่อเดือนว่าคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ และมีรายได้จากการทำอะไรเพิ่มเติมอีก รายได้ต่อเดือนของอาชีพค้าขาย คุณต้องมีความเคลื่อนไหวทางบัญชี

5.ขายของ ONLINE

- บัตรประชาชนตัวจริง - ทะเบียนบ้าน - มีเวปเพจที่น่าเชื่อถือ / รูปถ่ายสินค้า / มีสินค้าสต๊อกไว้ - สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน [statement]

*ในกรณีที่คุณไม่มีหน้าร้าน คุณจะต้องมีบันทึกการขายสินค้า และมีสต็อคสินค้าที่คุณเตรียมไว้สำหรับขาย และที่สำคัญคุณจะต้องมีเอกสารการซื้อว่าคุณซื้อมาจากที่ไหน เพื่อนำมาขายให้กับลูกค้าของคุณ หรือคุณได้จัดส่งสินค้านั้นไปให้กับใคร คุณจำเป็นต้องเก็บใบเสร็จการรับเงินและการจ่ายเงินไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการค้าขายของธุรกิจคุณ หรือคุณอาจจะจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาใบเสร็จต่างๆ แนบมาด้วย เพื่อเป็นการยืนยันรายได้ของคุณ

6. การรับเหมา ก่อสร้าง วางระบบ - บัตรประชาชนตัวจริง - ทะเบียนบ้าน - ถ้าเปิดเป็นบริษัทใช้เอกสาร ทะเบียนการค้า - สามารถตรวจสอบหน้างานได้ ( รูปถ่ายหน้างาน / แผนที่หน้างานในใบเสนอราคา หรือสัญญาจ้างงานจากเจ้าของงาน ) - สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน [statement]

*คุณจะต้องถ่ายรูปหน้างานที่กำลังทำอยู่ และแผนที่หน้างานในใบเสนอราคา หรือสัญญาจ้างงานจากเจ้าของงาน เมื่อคุณได้รับค่าจ้างหลังจากเสร็จงานแล้ว ส่วนมากผู้ว่าจ้างจะจ่ายออกเป็นเชค หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และออกเอกสาร หัก ณ. ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิให้ และที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง เพื่อดูความสม่ำเสมอของรายได้ต่อเดือนที่คุณได้รับ

7. อาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ ( คุณอาจจะมีรายได้เข้ามาไม่แน่นอน อย่างเช่น นักร้อง นักดนตรี Dancer เป็นต้น ซึ่งอาชีพกลุ่มนี้ จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน และนำเงินค่าจ้างมาฝากไว้กับทางธนาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงินที่คุณได้ในแต่ละเดือน ) - บัตรประชาชนตัวจริง - ทะเบียนบ้าน - เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน ( ใบเสร็จ / รูปถ่าย ) สามารถตรวจสอบได้ - สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน [statement]

*Graphic Design ช่างภาพอิสระ Programmerในการทำงาน จำเป็นต้องออกใบเสนอราคา ให้กับผู้ว่าจ้างด้วย ทั้งนี้ กรณีมีเอกสารหัก ณ.ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ ประกอบกับรายได้ที่ได้รับด้วย จะทำให้แหล่งที่มาของเราได้มีความชัดเจนขึ้น

8. รับเงินรายวัน - บัตรประชาชนตัวจริง - ทะเบียนบ้าน - หนังสือรับรองเงินเดือน ที่มีตราปั๊มร้านประทับ - ประกันสังคม (ถ้ามี) - สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน [statement]

9. เกษตรกร - บัตรประชาชนตัวจริง - ทะเบียนบ้าน - บิลเงินสดในการขายสินค้า ที่เราได้ขายให้กับนายทุนหรือพ่อค้าคนกลาง

- บิลที่ซื้อวัตถุดิบหลักในการประกอบอาชีพ อย่างเช่น อาหารสัตว์ ซื้อเมล็ดพันธ์ ซื้อปุ๋ย *หากไม่มีก็ต้องมีตัวเลขในบัญชีที่ได้จากการขายผลผลิตได้

- โฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่นที่ดิน **แต่หากรายได้ของผลผลิตออกตามฤดูกาล หรือปีละครั้ง คุณสามารถนำเงินก้อนที่ฝากในบัญชีมาหารเฉลี่ยต่อปีได้ แต่คุณก็ต้องดูขนาดของที่ดินที่ใช้ในการประกอบการเกษตรด้วย

10. Forigner - Passport - Thai Visa - Financial Statement ( Pay slip / bank statement ) - Workpermit or Residential Certificate ( From Thai immigration department )

*เงื่อนไขของการพิจารณาเพื่อยื่นขอสินเชื่อจากไฟแนนซ์แต่ละไฟแนนซ์จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีๆไป *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

---------------------------------------------------------------------------

สนใจติดต่อ 💥Royal Enfield "พระราม5"

💥LINE : @Repraram5

📍 TEL : 02-408-9833 🎏

📍 TEL. : 080 100 8881

---------------------------------------------------------------------------

⬇️ เลขที่ 666 ถ.ราชพฤกษ์-วงเวียนพระราม 5 (ซอยดูคาติ ราชพฤกษ์), ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย นนทบุรี 11130พิกัดGPS13°49'31.3"N 100°26'24.1"E13.825365, 100.440018#RE #thailand #RoyalEnfield #RoyalEnfieldPraram5#bullet #classic #continentalgt #motogroup #clubmoto

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page