ฤกษ์ออกรถเดือน พฤศจิกายน 2561


ก่อนซื้อรถใหม่จะต้องดูฤกษ์ดีและฤกษ์สะดวกวันออกรถใหม่นั้น ก็เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลครับ สี่ล้อหมุนของรถยนต์ก็เปรียบเหมือนชีวิตที่ก้าวหน้า นำพาแต่ส