โปรโมชั่น CLASSIS 500 ⭐️

CLASSIC 500 : ราคา 189,800 บาท

โปรโมชั่น

- ฟรีทะเบียน และ พรบ.

- รับประกันเครื่องยนต์ 2 ปีหรือ 20,000 km