รวมรูปกิจกรรม FRIDAY NIGHT RIDE 21 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 1

July 8, 2019