รวมรูป Royal Enfield Himalayan งาน KING OFF THE HILL 2019